Cha deach an duilleag a lorg, Feuch an till thu dhachaigh